Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary, które opierają się na preferencyjnych warunkach pozwalających na intensywny rozwój gospodarki. Dotyczą zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i przedstawicieli MŚP. Województwo Podkarpackie posiada jedne z lepiej rozwiniętych stref, gdzie powstaje największa ilość nowych miejsc pracy, przy wykorzystaniu potencjału terenu oraz zasobów ludzkich.

Pierwsza strefa utworzona została w 1995 roku jako Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec. Obecnie w całym kraju działa 14 stref zajmujących ponad 18 687 hektarów. Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować w Polsce do końca 2026 roku.

Największe inwestycje podejmowane w regionie obejmują branżę lotniczą, motoryzacyjną, obróbkę metalu, czy przetwórstwo tworzyw sztucznych. Kluczowym wsparciem dla inwestorów stają się tutaj dofinansowania od 50% dla dużych firm, po 70% dla małych przedsiębiorstw.

Region charakteryzuje się również wieloma dodatkowymi profitami, takimi jak lokalizacja (bliskość    wschodniej    granicy)    oraz    sieć    komunikacyjna    będąca    łącznikiem    dla    wschodu i zachodu Europy (autostrada A4, magistrala kolejowa, port lotniczy). Ponadto dodatkowymi atutami są niskie koszty uruchomienia inwestycji, koszty pracy i duży potencjał kadrowy. Te i wiele innych czynników sprawiają, że strefy położone w granicach województwa podkarpackiego są atrakcyjnym terenem inwestycyjnym, coraz chętniej wykorzystywanym przez przedsiębiorców.

Port Lotniczy Rzeszow-Jasionka.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Fot. Wiesław Madej

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec

Obszar obejmujący powiaty na terenie województwa podkarpackiego oraz województwa lubelskiego, należący do grona wiodących w skali kraju. To tu prężnie rozwija się przemysł lotniczy, motoryzacyjny, czy IT. Główni inwestorzy to m.in. Polskie Zakłady Lotnicze, MTU Aero Engines Polska, KIRCHHOFF Polska, FIBRAIN.

Na  terenie strefy wydano prawie 300  zezwoleń  na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzono ponad 23 tys. nowych miejsc pracy. Dla zainteresowanych rozwojem zarządzający proponuje kilka rodzajów terenów: obszary greenfiled z pełną infrastrukturą i komunikacją, brownfield – będące wolnymi obiektami produkcyjnymi oraz „built-to-suit”, czyli obiekty budowlane „pod klucz”. Więcej informacji na temat inwestycji na: mapa.europark.arp.pl

MTU Jasionka. Nowoczesny budynek

MTU w Jasionce koło Rzeszowa. Fot. Krzysztof Zajączkowski

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO- PARK WISŁOSAN

obejmuje 4 powiaty i 2 miasta na prawach powiatu w województwie podkarpackim oraz tereny województwa mazowieckiego i lubelskiego. Charakteryzuje się szybką decyzyjnością dotyczącą wsparcia, którego czas trwania może wynieść  stopniowo  5, 10, a nawet 15  lat. Główni inwestorzy  to m.in. LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., Heesung Electronics Poland Sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

Dotychczas w strefie wydano już 374 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, które  przekładają  się  na  zatrudnienie  ponad  25  tys.  osób.  Co  istotne,  liczby  te  nadal  rosną, a przedsiębiorcy prężnie rozwijają swoje zasoby.

Więcej o możliwości rozwoju na: tsse.arp.pl