Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego

Lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz informacja i telekomunikacja - to inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego.

Inteligentne specjalizacje to szczególnie rozwijane i wspierane obszary działania w danym regionie. Pełnią one strategiczną i centralną  funkcję w  realizacji trzech  priorytetów  wyznaczonych w Strategii EUROPA 2020, jakimi są:

 

  • wzrost inteligentny, oparty na wiedzy i innowacjach;
  • wzrost zrównoważony, promujący gospodarkę bardziej efektywną przy wykorzystaniu zasobów, niskoemisyjną i konkurencyjną;
  • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, z gospodarką charakteryzującą się wysokim poziomem zatrudnienia i  zapewniającą  spójność  w  wymiarze  gospodarczym,  społecznym i terytorialnym.

Województwo Podkarpackie posiada cztery inteligentne specjalizacje odpowiadające głównym sektorom rozwoju.

Lotnictwo i kosmonautyka

Podkarpackie. Inteligentna specjalizacja: Lotnictwo.

fot. Tadeusz Poźniak

Region Polski południowo-wschodniej, a w szczególności Podkarpacie to zagłębie przemysłu lotniczego. To tu swoje fabryki i oddziały mają kluczowi gracze na rynku. Oczywistym więc stał się wybór powyższej specjalizacji, jako jednej z głównych. Należy zauważyć, że szeroko rozumiana tematyka lotnicza,  jest  tutaj  rozwijana  przekrojowo.  Począwszy  od  produkcji  maszyn  lotniczych, a w szczególności ich silników, poprzez budowę i modernizację ośrodków lotniczych, działalność badawczo- rozwojową, a kończąc na rozwijaniu kompetencji dla pracowników branży.

 

Kluczowym w dalszym rozwoju jest ścisła współpraca środowiska biznesowego, branży technologicznej oraz przedstawicieli świata nauki. Nieustanny rozwój i wspólne działania owocują nowymi, innowacyjnymi programami, będącymi najlepszym potwierdzeniem potencjału regionu.

Jakość życia

Patio. Na dachu umieszczone panele fotowoltaiczne

fot. ML System

Inteligentna specjalizacja wiodąca jakość życia to odpowiedź na potrzebę stworzenia nowego, zrównoważonego modelu funkcjonowania społeczeństwa. Mowa tu o wzajemnie połączonych działaniach mających na celu ochronę środowiska oraz zwiększeniem komfortu życia mieszkańców.

 

Kluczowymi  stają   się   tutaj   aspekty   mobilności   i   wprowadzenia   rozwiązań   zgodnych  z zasadami ekologii, czy też wsparcie innowacyjnych projektów wykorzystujących alternatywne  źródła energii. Kolejnymi odpowiadającymi na polepszenie jakości życia stały się działania na rzecz rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych oraz rozwój sektora zrównoważonej turystyki.

Motoryzacja

Model w skali 1:1 z częściami produkowanymi na Podkarpaciu. pojazd nie ma karoserii. Widać opony, szyby i stalową konstrukcję szkieletu auta.

fot. Tadeusz Poźniak

Głównym  celem  działań wspierających  branżę motoryzacyjną  jest rozwój regionu jako wiodącego  w aspektach kreowania i implementacji innowacyjnych technologii motoryzacyjnych. Działania ukierunkowane zostały na wsparcie produkcji pojazdów i komponentów do nich, tak aby wyróżniały się one wysoką jakością nie tylko w skali kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

 

Liczne projekty pilotażowe wpływają na powstawanie nowych produktów i wprowadzanie technologii, będącymi istotnymi wizytówkami regionu.

Informacja i telekomunikacja

Podkarpackie. Inteligentna specjalizacja: Informacja i telekomunikacja (ICT). Serwery i infrastruktura IT. fot. Tadeusz Poźniak

fot. Tadeusz Poźniak

Inteligentna specjalizacja informacja i telekomunikacja stała się specjalizacją wspomagającą. W jej zakresie leży dostarczanie rozwiązań będących narzędziem do realizacji celów pozostałych specjalizacji, a co za tym idzie działań na rzecz rozwoju regionu w praktycznie każdym aspekcie.

 

Szczególną rolę odgrywają tutaj przedsiębiorstwa z branży informatycznej, twórcy innowacyjnych aplikacji oraz firmy z branży telekomunikacyjnej. Wspólnie ze środowiskiem naukowym prowadzone są działania, będące odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku.

 

Województwo  Podkarpackie   stało   się   miejscem   do   rozwoju   inteligentnych   rozwiązań i regionem wspierającym nowoczesne, niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne.