Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Dlaczego Podkarpackie?

Każdy region Polski ma wyjątkowe uwarunkowania, pozwalające na rozwój biznesu. Każdy, na swój sposób odpowiada na potrzeby inwestorów i mieszkańców. Czym więc wyróżnia się Podkarpackie?

Oto 5 powodów, przemawiających za inwestowaniem na terenie województwa podkarpackiego:

1. Innowacje

 

Region aktywnie wspiera innowacyjne pomysły i projekty powstające zarówno w dużych przedsiębiorstwach, młodych startupach, ale i te, wywodzące się z inicjatyw społecznych mieszkańców. Powstające produkty są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i użytkowników. Nieustannie  ulepszane  stają  się  najlepsza   wizytówką   technologicznej   strony   Podkarpacia. Liczne  instytucje  wsparcia  biznesu  aktywnie  przyczyniają  się  do   wdrażania  nowych  rozwiązań     i   poszerzania   zakresu    działań,    szczególnie   w   obszarze   branży   lotniczej,   automotive,   czy informatycznej.

Mężczyzna w białym fartuchu pracuje w laboratorium

Laboratorium badawcze w firmie ML System
fot. Tadeusz Poźniak

2. Nauka i rozwój

 

Współpraca biznesu i jednostek samorządu wspierana jest również przez środowisko naukowe. Podkarpackie uczelnie  wyższe  aktywnie  włączają  się  w  działania  na  rzecz  rozwoju  biznesu. Liczne projekty naukowo-badawcze związane są ściśle z działaniami inwestorów. Idąc z duchem czasu, poprzez wykorzystanie nowoczesnych laboratoriów, kadra naukowa skupia swoje działania    na badaniach wspierających rozwój innowacyjnych projektów biznesowych. W regionie przeprowadzane są projekty w zakresie nowych technologii, automatyki, ale też w obszarach biologiczno-chemicznych. Liczne granty świadczą o wysokim poziomie badań i ich praktycznym zastosowaniu w rozwoju przemysłu.

Mężczyzna w ochronnym ubraniu trzyma w ręku panel sterujący urządzeniem.

Uniwersytet Rzeszowski. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
fot. Krzysztof Zajączkowski

3. Ludzie

 

Z   pewnością   można   stwierdzić,   że   województwo   podkarpackie   to    region    odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy. Znajdziemy tu doświadczonych specjalistów, kadrę menadżerską, ale też młodych i ambitnych absolwentów. Oferowane przez uczelnie wyższe kierunki, ściśle związane są z najprężniej rozwijającymi się branżami.  To  zagłębie  specjalistów  w  dziedzinie  lotnictwa,  IT, czy motoryzacji. W regionie działają liczne grupy  i stowarzyszenia zaangażowane  w rozwój miasta i społeczności. Dużą wagę przywiązuje się do projektów realizowanych z funduszu budżetu obywatelskiego, ale też nieustannie inicjowane są działania i wydarzenia wspierające nie tylko gospodarka, ale też pasje i zainteresowania mieszkańców.

Kobieta i mężczyzna siedzą w kokpicie symulatora lotu. Przed nimi wyświetlony panel z awioniką

Symulator lotu w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
fot. Tadeusz Poźniak

4. Wydarzenia

Zaangażowanie społeczności, wsparcie uczelni oraz instytucji publicznych owocuje dodatkowymi działaniami wpływającymi na rozwój biznesu. Województwo podkarpackie słynie z wielu wydarzeń branżowych, podczas których kluczową rolę odgrywa nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i networking. Warto zwrócić uwagę na liczne konferencje, targi branżowe, czy szkolenia organizowane w regionie.

Kluczowymi są tu z pewnością rozpoznawalne w Polsce wydarzenia takie jak Kongres Profesjonalistów PR, czy InternetBeta – wydarzenia skupiające przedstawicieli branży PR, marketingu, czy szeroko rozumianego świata Internetu i mediów. Nie można pominąć też cyklicznie organizowanych hackathonów, których tematyka niejednokrotnie porusza ważne problemy społeczne i odpowiada na potrzeby branży technologicznej. Lista wydarzeń jest imponująca i wzrasta z każdym rokiem dając nowe możliwości do nawiązania interesujących relacji biznesowych.

Mężczyzna przemawiający do siedzącej publiczności. Na ścianie za nim wyświetlona prezentacja multimedialna.

Konferencja InternetBeta.
fot Blue Cherry Studio

5. Natura

 

Województwo podkarpackie  to region wciąż niezagospodarowany przez branżę turystyczną. Bliskość Bieszczadów, liczne tereny zielone i życzliwość społeczności lokalnej pozwalają na podjęcie znacznych inwestycji. Z pewnością można stwierdzić, że w naturze regionu drzemie ogromny potencjał, a dzięki projektom wspierającym ekologię,  możliwy  będzie  intensywny  rozwój,  przy  nieustannej  dbałości o środowisko.

Krajobraz. Góry porośnięte drzewami.

Bieszczadzki pejzaż.
fot. Krzysztof Zajączkowski