Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Nowoczesna edukacja

Kilkanaście uczelni wyższych w regionie, tysiące studentów, kierunki odpowiadające na potrzeby rynku pracy i stolica województwa uważana za najbardziej studenckie miasto w Polsce. Tak w kilku słowach można opisać potencjał edukacyjny Podkarpacia. To tu kształcą się m.in. przyszli piloci, inżynierowie, czy specjaliści IT. W wielu większych miastach województwa znajdują się uczelnie wyższe będące niezależnymi jednostkami bądź zamiejscowymi oddziałami większych ośrodków.

Akademickim sercem regionu jest Rzeszów. To tu znajdziemy Alma Mater, które swą ofertą w pełni odpowiadają na potrzeby rynku, dostosowując program kształcenia do lokalnego biznesu w pełni wykorzystując potencjał gospodarczy terenu.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Uczelnia będąca jedną z najstarszych ośrodków akademickich w regionie. Od ponad 50 lat kształci przyszłych inżynierów, informatyków, badaczy, kadrę zarządzającą, a przede wszystkim – przedstawicieli branży lotniczej. To z Rzeszowa przyszli piloci startują z pięknymi wspomnieniami z czasów studiów. Politechnika Rzeszowska to obecnie 7 wydziałów oferujących ponad 20 kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto jako aktywnie działający ośrodek naukowy oferuje studia doktoranckie, prowadzi projekty badawcze oraz ściśle współpracuje z podmiotami administracyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym regionu. Na szczególną uwagę zasługuje jej wpływ na rozwój branży lotniczej i informatycznej województwa, dwóch najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w regionie.

Więcej informacji na temat działalności naukowej oraz współpracy z gospodarką na: prz.edu.pl

Nowoczesny budynek z charakterystyczną kopułą w kształcie kropli wody. Na budynku napis Politechnika Rzeszowska.

Politechnika Rzeszowska.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kluczowy ośrodek akademicki województwa podkarpackiego kształcący zarówno w obszarze nauk humanistycznych, przyrodniczych, jak i medycznych. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje cztery kolegia, w których studenci kształcą się na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich. Wśród oferowanych kierunków znajdziemy m.in. prawo, filologię, nauki humanistyczne, ekonomię, matematykę, informatykę, grafikę, czy wykładaną od niespełna kilku lat medycynę. Szeroki zakres działania pozwala Uniwersytetowi na nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnorodnych branż w regionie. Jest to aktywny ośrodek akademicki, w którego murach przeprowadzane są liczne badania naukowe. Uczelnia wielokrotnie została doceniona za przeprowadzane działania, m.in. poprzez liczne tytuły Doktora Honoris Causa dla przedstawicieli kadry dydaktycznej, umieszczenie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, czy chociażby za coroczne docenienie pracy studentów stypendiami Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej o działalności Uniwersytetu na: ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski. Fot. Tadeusz Pozniak

Uniwersytet Rzeszowski.
Fot. Tadeusz Poźniak

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia kształcąca studentów z całego świata. Dzięki ofercie studiów anglojęzycznych oraz szerokiej współpracy zagranicznej stała się międzynarodowym centrum kultury i szerzenia przyjaźni między przedstawicielami różnorodnych państw. Obecnie w jej skład wchodzą cztery kolegia – Kolegium Zarządzania, Kolegium Informatyki Stosowanej, Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Kolegium Medyczne w pełni odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Wspierając branżę lotniczą oferuje kierunki i specjalności takie jak Aviation Management czy General Aviation. Ścisłą współpracę ze środowiskiem IT odzwierciedla szeroka oferta kierunków informatycznych i graficznych, również w języku angielskim. Znacząca ilość studentów kształci się na kierunkach takich jak dietetyka czy kosmetologia. Głównym celem przyświecającym kadrze jest kształcenie praktyczne, tak, by w pełni przygotować absolwentów na rzecz przyszłej kariery zawodowej. Na uwagę zasługuje szeroko rozwinięta współpraca ze środowiskiem gospodarczym oraz dodatkowa działalność ośrodka. Mowa tu m.in. o Centrum Usług Wdrożeniowych czy Centrum Turystyki i Rekreacji mieszczących się w zamiejscowym kampusie uczelni, w podrzeszowskiej Kielnarowej.

Więcej o działalności uczelni na: wsiz.rzeszow.pl

Pracownia na uczelni wyższej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Fot. Tadeusz Poźniak

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Dla studentów oferuje kierunki: administracja, zarządzanie, prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Swoje praktyki opiera na nowoczesnej metodzie nauczania i egzaminowania studentów. Społeczność akademicka ceni sobie indywidualne podejście do ścieżki naukowej każdego studenta, co pozwala na dostosowanie programu nauczania do poszczególnych jednostek. Dużą rolę w edukacji przyszłych prawników i przedstawicieli służb mundurowych odgrywa zaplecze technologiczne jakim dysponuje uczelnia. To tu, studenci zdobywają wiedzę w nowoczesnym Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej czy szlifują umiejętności podczas zajęć na elektronicznej strzelnicy. WSPIA dużą wagę przywiązuje również do kształcenia młodszego pokolenia. Poprzez organizację konkursów oraz olimpiad branżowych popularyzuje wiedzę o prawie i bezpieczeństwie nie tylko wśród studentów, ale i licealistów.

Dokładny opis działań i oferty dydaktycznej na: wspia.eu