Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Największe klastry działające na Podkarpaciu

Województwo podkarpackie to skupisko klastrów istotnych dla gospodarki krajowej i międzynarodowej. Ścisła współpraca środowiska biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej skutkuje nieustannym rozwojem, wspartym zaangażowaniem ze strony przedstawicieli poszczególnych grup. Takie działania wpływają na powstawanie nowych, niekonwencjonalnych produktów, które wzmacniają pozycję firm zrzeszonych w różnorodnych klastrach.

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA

Zrzeszenie przedstawicieli jednej z kluczowych w regionie – branży lotniczej. Skupia ponad  140  członków,  w  tym  3  instytuty  naukowo-badawcze.  Główne  działania  stowarzyszenia to organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców, stworzenie dogodnych warunków do rozwoju branży w regionie oraz współpraca z ośrodkami naukowymi poprzez szkolenie nowej kadry i wspieranie projektów badawczych.

Więcej o Dolinie Lotniczej: dolinalotnicza.pl

Klaster Spawalniczy KLASTAL

ul. 1-go Sierpnia 26B

37-450 Stalowa Wola

Klaster Spawalniczy KLASTAL

To grupa zrzeszająca przedsiębiorstwa branży spawalniczej, skupiająca działania na rozwoju nowych, innowacyjnych technologii. Głównym celem stała się poprawa konkurencyjności na rynku oraz kontrola jakości, która wyróżnia się na światowym rynku.

W chwili obecnej stowarzyszenie obejmuje 16 przedsiębiorstw, instytucje biznesu wpierające innowacyjność, takie jak Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Regionalną Izbę Gospodarczą  w Stalowej Woli, Mielecką Agencję Rozwoju Regionalne S.A. oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu. Ponadto klaster ściśle współpracuje ze środowiskiem  akademickim  –  członkami  grupy  są  Politechnika  Rzeszowska  oraz  Wyższa  Szkoła  Informatyki  i  Zarządzania  z  siedzibą   w Rzeszowie.

Więcej informacji o klastrze na: klastal.org

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

ul. Pigonia 8

35-959 Rzeszów

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Stowarzyszenie skupia przedsiębiorców, środowisko naukowe oraz jednostki administracji publicznej związane z działaniami na rzecz rozwoju ekoenergetyki. Członkowie wspólnie skupiają się na opracowaniu i wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla branży. Głównymi zaletami współtworzenia klastra jest możliwość nawiązania szerokich kontaktów biznesowych oraz wzmocnienie pozycji rynkowej firm.

Więcej o działaniu: energia.rzeszow.pl

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST

Zrzesza przedsiębiorców branży odlewniczej z województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Realizowane projekty mają na celu edukację technologiczną przedsiębiorców, prowadzącej do wzrostu konkurencyjności na rynku. Obecnie dzięki ścisłej współpracy członków będących przedstawicielami branży (m.in. Stowarzyszenie Producentów Komponentów  Odlewniczych  KOM-CAST,  czy  Odlewni  Polskich  S.A.  w   Starachowicach)   oraz ośrodka naukowego, jakim jest Politechnika Rzeszowska, działania wdrażane są na coraz większą skalę.  Dzięki  temu  widoczne  jest   wzmocnienie  pozycji   przedsiębiorców  z  Polski  wschodniej, na arenie międzynarodowej.

Więcej o działaniach klastra na: www.kom-cast.pl/

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Celem działalności klastra jest wspieranie współpracy między przedstawicielami biznesu, środowiska naukowego, organizacji  pozarządowych  oraz  administracji  publicznej,  zaangażowanych w rozwój branży IT, w regionie Polski wschodniej. Obecnie grupa zrzesza już ponad 90 członków i aktywnie działa na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, edukacji oraz budowania silnych relacji biznesowych na rynku. W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej w regionie, odgrywa kluczową rolę w integracji i wzajemnym wspieraniu, wśród prężnie rozwijających się firm, ale i nowo powstających startupów.

Członkowie zaangażowani są w promocję województwa podkarpackiego na arenie międzynarodowej oraz w konsultacje na temat rozwoju rynku informatycznego w Polsce południowo- wschodniej.

Więcej informacji o stowarzyszeniu: www.klasterit.pl

Klaster Tworzyw Sztucznych POLIGEN

ul. Hetmańska 40A

35-045 Rzeszów

Klaster Tworzyw Sztucznych POLIGEN

To stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe oraz przedstawicieli środowiska około biznesowego związane z branżą tworzyw sztucznych. Organizacja powołana została z inicjatywy trzech podmiotów – Politechniki Rzeszowskiej, MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz INNpuls Sp. z o.o. Obecnie klaster zrzesza ponad 30 członków, a ponad 2000 osób znalazło zatrudnienie w przedsiębiorstwach do niego należących. Działania grupy mają duży wpływ na wzmocnienie pozycji regionu na rynku międzynarodowym, udowadniając, że w województwie podkarpackim drzemie potencjał rozwoju branży tworzyw sztucznych.

Więcej informacji na temat działalności klastra na: poligen.pl

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego

ul. Zagłoby 7B

35-304 Rzeszów

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego

Stowarzyszenie łączy przedstawicieli nie tylko Polski południowo-wschodniej, ale również Czech i Słowacji. Obecnie zrzesza prawie 40 członków należących do sektora MŚP, otoczenia biznesu, czy środowiska naukowego. Członkowie klastra tworzą projekty, w wyniku  których  powstają nowe produkty takie jak silniki pneumatyczne, czy ekologiczne systemy zasilania pneumatycznego. Grupa silnie współpracuje również z innymi  klastrami  działającymi  w regionie,  co     owocuje      zintensyfikowanemu      wykorzystaniu      potencjału      naukowego,      kadrowego i technologicznego województwa. Organizacja nieustannie wdraża nowe działania i rozpoczyna projekty, które w najbliższych latach przyczynią się do jeszcze większego rozwoju branży lotniczej    w środkowej części Europy.

Informacje o projektach i działaniach klastra na: www.klasterlotniczy.pl