Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Specjalistyczne oprogramowanie medyczne

Czy wiedzieliście, że ponad 150 szpitali w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pracuje na oprogramowaniu z Rzeszowa? Że ponad 200 przyszpitalnych banków krwi w USA używa oprogramowania stworzonego na Podkarpaciu? Że jest ono wykorzystywane nawet w najbardziej prestiżowych, amerykańskich klinikach?

Takie specjalistyczne oprogramowanie powstaje tutaj, na Podkarpaciu, w Rzeszowie w firmie SoftSystem. Firmie, która od początku, od 30 lat, jest związana z działalnością w branży medycznej.

 

Pierwsze 25 lat działania SoftSystemu to tworzenie produktów głównie na rynki USA i Kanady. Pięć ostatnich lat, to ekspansja firmy i tworzenie oprogramowania również do jednostek w Azji, Australii oraz Europie. Od kilku lat SoftSystem rozwija również aktywnie działalność badawczo-rozwojową, inwestując w innowacyjne technologie na pograniczu informatyki i medycyny. Te działania doprowadziły do decyzji o budowie Centrum Badawczo Rozwojowego. Projekt budowy dofinansowany przez Unię Europejską, został zakończony w tym roku i na początku 2021 roku rozpoczyna działanie.

 

O tym, jak zaczęła się historia firmy, opowiada Jolanta Waligóra, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. administracyjnych, doktor nauk biologicznych – Wraz z mężem, Waldemarem Waligórą, założyliśmy firmę SoftSystem w 1989 roku. Waldek, wówczas młody informatyk z Rzeszowa poszedł do Ministerstwa Finansów i poprosił o zgodę na utworzenie firmy z kapitałem zagranicznym. Urzędnik, gdy usłyszał, że przedmiotem działalności będzie wytwarzanie oprogramowania komputerowego, w pierwszej chwili nie zrozumiał. W tamtych czasach była to abstrakcja nie do pojęcia. Przecież nie powstawało nic namacalnego, chcieliśmy eksportować oprogramowanie. Po dłuższej rozmowie, urzędnik oznajmił, że taki biznes „nie przejdzie”, musi być „coś konkretnego”. Więc stworzyliśmy 2 – letni biznesplan na sprowadzanie z Nowego Jorku denimu i szycie dżinsów. Pozwolenie na polsko – amerykańską spółkę joint venture, stało się możliwe. Ani jednej pary dżinsów, oczywiście nie uszyliśmy, ale od 30 lat SoftSystem nieustannie się rozwija, od samego początku zajmując się wytwarzaniem innowacyjnego oprogramowania dla szpitali i laboratoriów medycznych.

 

Firma SoftSystem powstała w Warszawie w 1989 r., a w sierpniu 1991 r. utworzono Oddział w Rzeszowie. W 2003 r. na podstawie decyzji właścicieli, przeprowadzono zmiany organizacyjne w Spółce, w wyniku których zlikwidowano Oddział w Warszawie, a siedzibę przeniesiono do Rzeszowa. Obecnie SoftSystem zatrudnia niemal 600 osób.

 

– Szybko okazało się, że współpracujemy z klientami w USA i nie miało to znaczenia w jakiej części Polski jesteśmy. W związku z tym, że pochodziliśmy z Rzeszowa, a tutaj były niższe koszty prowadzenia działalności i mieliśmy dobry kontakt z lokalnymi uczelniami, postanowiliśmy przenieść firmę na Podkarpacie – wspomina Jolanta Waligóra.

 

– Z uwagi na to, że firma zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem oprogramowania dla jednostek medycznych, bardzo wartościowe było dla nas powstanie wydziału Medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim – mówi Michał Madera, Dyrektor ds. badań i rozwoju. – Praca nad innowacjami w zakresie oprogramowania dla medycyny wiąże się z zaangażowaniem kadr nie tylko IT, ale także specjalistami z dziedziny medycznej oraz pokrewnych. Mając klientów na całym świecie, można powiedzieć, że to dobra baza szkolnictwa wyższego była jednym z głównych kryteriów przy wyborze lokalizacji dla firmy – mówi Madera.

 

Na przestrzeni lat, SoftSystem to także dziesiątki nowych rozwiązań technologicznych i współpraca z uczelniami technicznymi.

 

– Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, Spółka posiada stabilny dopływ wykształconych kadr – mówi Grzegorz Sowa, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny – O ile w poprzednich latach to były głównie lokalne uczelnie, a na samym początku tylko Politechnika Rzeszowska, to teraz zatrudniamy ludzi z całej Polski. Specjaliści z największych miast w Polsce decydują się przyjechać do Rzeszowa i pracować razem z nami dla najlepszych laboratoriów na całym świecie.

 

Firma SoftSystem oferuje innowacyjne systemy informatyczne, zaspokajające najbardziej specjalistyczne potrzeby placówek medycznych na świecie. Spełnia najbardziej wymagające międzynarodowe wymogi, dotyczące jakości oraz procedur. Spółka nieustannie rozwija się w kierunku nowych technologii, specjalizując się w zakresie systemów informatycznych dla szerokiego spektrum laboratoriów.

 

– Lista specjalizacji jest szeroka, ponieważ oprogramowanie SoftSystemu obsługuje laboratoria: cytogenetyczne do badań chromosomów, określania kariotypu, wykrywania aberracji chromosomowych z wykorzystaniem klasycznych metod cytogenetycznych, jak również FISH i mikromacierzy, cytometrii przepływowej używane głównie do diagnostyki białaczek, badania zgodności tkankowej HLA stosowane w transplantologii – wymienia Grzegorz Sowa – Posiadamy rozwiązania dla biologii molekularnej (w tym badania NGS) do wykrywania mutacji, diagnostyki chorób dziedzicznych i rzadkich, zmian germinalnych i somatycznych wykorzystujących klasyczne techniki PCR, sekwencjonowania Sangera i nowoczesne metody sekwencjonowania wysokoprzepustowego, histopatologii, cytopatologii, autopsji oraz badania biochemiczne – dodaje.

 

A jakie Spółka ma plany na najbliższą przyszłość opowiada Michał Madera, Dyrektor ds. badań i rozwoju – Jeżeli chodzi o rozwój, to w centrum uwagi ciągle jest doskonalenie naszych produktów i dodawanie innowacji w procesach laboratoryjnych. Na naszej agendzie badawczej znajduje się duża lista projektów, które w najbliższych latach wejdą do oferty produktowej Spółki. Centrum Badawczo Rozwojowe znacząco pomoże w realizacji tych celów. Nie wszystkie nasze plany dotyczące prac badawczych są jawne, z oczywistych powodów. Poza rozbudową rozwiązań dotyczących procesów laboratoryjnych, w ostatnim czasie wprowadzamy też zaawansowane techniki analizy danych medycznych, które są wspomagane inteligencją obliczeniową. Projekty są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Firma SoftSystem ceni sobie prowadzenie działalności właśnie z Podkarpacia.

 

– Istotny jest ciągły, stabilny rozwój regionu – mówi Grzegorz Sowa – Na Podkarpaciu można liczyć też na lepsze warunki programów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w porównaniu z innymi częściami kraju – mówi – Także koszty prowadzenia działalności są ciągle znacząco niższe. Przy większej skali prowadzonych operacji, oszczędności są znaczące. Biorąc pod uwagę szybko rozwijającą się infrastrukturę, inwestycje w Dolinie Lotniczej, region wydaje się być coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Na uczelniach regularnie powstają nowe kierunki, a władze uczelni pozyskują bardzo dobrą kadrę naukową z całego świata.

Projekt