Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Podkarpackie startupy

Województwo podkarpackie to zagłębie startupów. Często nazywane polską Doliną Krzemową, aktywnie wspiera rozwój innowacyjnych i niestandardowych projektów. To idealne miejsce zarówno dla kreatywnych inicjatorów, jak i dla inwestorów, którzy chcieliby wesprzeć środowisko młodego biznesu. Region wspiera startupy nie tylko pod względem programów rozwojowych, możliwości dofinansowania, ale i oferując przestrzeń do badań i pracy.

Dla każdego, kto chce stać się częścią podkarpackiego świata startupów, czekają instytucje, które wspierają działania i komunikację, między inwestorami, a młodymi przedsiębiorcami.

Główną marką, aktywnie zrzeszającą podmioty działające jako startupy jest INUP – Koalicja StartupówFundacja  dba  o  współpracę  i  wzajemne  wsparcie  dla   zaangażowanych  w  rozwój i integrację środowiska.

StartInPodkarpackie

to jeden z głównych akceleratorów województwa podkarpackiego. Zespół intensywnie angażuje się we wprowadzenia startupów na rynek. Począwszy od szkoleń, czy wsparcia administracyjnego,      poprzez      zbudowanie       wartościowego       MVP,       aż       do       kontaktu  z  potencjalnymi  inwestorami  –  Aniołami  biznesu.  Działania  ukierunkowane  są  w  szczególności na pomysły związane z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną, czy tez budowlaną.

Więcej o działalności akceleratora: startinpodkarpackie.pl

Samsung Inkubator Rzeszów

instytucja działająca pod patronatem koreańskiej firmy Samsung. Skupia startupy z zakresu Internetu Rzeczy, Industry 4.0 i machine learningu.  Wsparcie udzielane  jest dwuetapowo – poprzez działalność badawczo – rozwojową i wsparcie mentorów oraz poprzez udostępnianie nowoczesnego laboratorium, pozwalającego na przygotowanie prototypów MVP. Dodatkowo Inkubator angażuje się w komercjalizację powstałych produktów, organizując spotkania   z potencjalnymi partnerami i umożliwiając uczestnictwo w wydarzeniach branżowych.

Wskazówki na temat działania Inkubatora: startupinkubator.pl

Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS

jeden z najszybciej rozwijających się parków technologicznych  Polski  południowo-wschodniej.  Poprzez  udostępnianie  powierzchni,  mentoring   i wsparcie ekspertów zewnętrznych, pomaga startupom wejść na rynek. Istotnym aspektem jest działalność laboratorium badawczego, będącego zapleczem do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów.

Więcej informacji: aeropolis.com.pl

Rzeszów Startup Akcelerator

kolejne miejsce wspierające rozwój innowacyjnych i kreatywnych projektów.    Działania    akceleratora    skupiają    się    na    szkoleniach    i    opiece    doświadczonych i wykwalifikowanych mentorów. Przekazywana wiedza obejmuje nie tylko tematykę otwarcia działalności, przygotowania modelu biznesowego, czy strategii działania, ale też warsztaty sprzedażowe, czy autoprezentacji.

Szczegóły na temat wsparcia: rzeszowstartup.pl

Akcelerator Idea Global

program wspierający startupy z zakresu IIoT, Fintech oraz Biotechnologii farmaceutycznej. Podobnie jak pozostałe instytucje, oferuje wsparcie finansowe, ale i pomoc doświadczonych mentorów i doradców. Głównym koordynatorem działań jest firma HugeTech, która jest jednym z głównych graczy na podkarpackim rynku startupów.

Więcej o projekcie i możliwości wsparcia: www.ideaglobal.pl

Młodym przedsiębiorcom, poszukujących miejsca, na swój pierwszy biznes, czy też poczatkującym freelancerom, region oferuje ponadto różnorodną przestrzeń coworkingową, m.in. Kwadrat – Podkarpacką Przestrzeń Kreatywną, Skład Kreatywny czy Mindwork.