Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

turystyka

Magurski Park Narodowy

Powstanie Magurskiego Parku Narodowego

Pierwsza koncepcja objęcia ochrony fragmentu Beskidu Niskiego została opracowana już w 1975 roku. Jednak dopiero 12 lat później, w 1987 roku Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN zaproponował utworzenie Magurskiego Parku Narodowego. Powołanie parku do życia poprzedzone było opracowaniem szczegółowego projektu i negocjacjami z władzami samorządowymi gmin na terenie których tworzono Park. Proces był długotrwały, ale Magurski Park Narodowy zaczął swoją działalność 1 stycznia 1995 roku, ostatecznie obejmując swoim zasięgiem górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej.

Jesienny krajobraz Beskidu Niskiego. Porośnięte drzewami pagórki. Liście mają brązowe, zielone, żółte i rude barwy.

Samotna wędrówka w Magurskim Parku Narodowym.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Położenie Parku i jego zasięg

Magurski Park Narodowy chroni przede wszystkim unikatowy w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Park objął swoimi granicami centralną – reprezentatywną część Beskidu Niskiego.

Pod względem administracyjnym Magurski Park Narodowy położony jest w obrębie 7 gmin i 2 województw. Zdecydowana większość (90%) jego powierzchni leży w województwie podkarpackim, na obszarze 5 gmin: Dębowca, Krempnej, Nowego Żmigrodu, Osieku Jasielskiego oraz Dukli. Jedynie północno – zachodni fragment terenu Parku należy do 2 gmin województwa małopolskiego.

Drewniana cerkiew z trzema wieżami na których umieszczone są krzyże. Wokół cerkwi drewniane ogrodzenie, obok wysokie drzewa.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1762 r. w Świątkowej Małej.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Co w trawie Magurskiego piszczy?

Teren Magurskiego Parku Narodowego chroni bogaty świat roślinny i zwierzęcy, jeden z najbogatszych w rejonie całych Karpat. Najliczniejszą grupę stanowią owady, do których należy zaliczyć przede wszystkim motyle (86 gatunków) i trzmiele (21 gatunków).

Występuje tu blisko pięćdziesiąt różnych gatunków ssaków, między innymi rysie, jelenie, dziki, kuny leśne oraz sto sześćdziesiąt gatunków ptaków, w tym: orliki krzykliwe, puszczyki, sowy, myszołowy zwyczajne, trzmielojady, bociany czarne oraz derkacze.

Orlik krzykliwy w logo Magurskiego Parku Narodowego

W logo Parku znajduje się orlik krzykliwy, który w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.  W Parku Magurskim gniazduje ponad 20 par, co daje jedno z największych zagęszczeń w Polsce. Jednym ze sposobów ochrony tego gatunku jest zapobieganie śmierci drugiego pisklęcia. Często zdarza się, że orliki wypychają z gniazda słabsze młode. Wtedy pracownicy przenoszą pisklę do gniazda innego ptaka np. myszołowa, utrzymywanego w sztucznej hodowli.

Orlik krzykliwy siedzący na łące.

Orlik krzykliwy.
fot. Michał Kut

Turystyka w odludnym terenie

Tereny Magurskiego Parku Narodowego są idealnym miejscem dla turystów pragnących odpocząć od zgiełku i tłumów. Tutaj turystyka ma inny wymiar, gdzie można spokojnie obcować z przyrodą sam na sam. Wrażenie przebywania w dzikim, odludnym terenie potęgują ślady wielu opuszczonych wsi, miejsca, które dawniej tętniły życiem, a po których pozostały jedynie kamienne przydrożne krzyże, a czasami także cerkwiska czy cmentarze.

 

Przez magurski park przebiega 85 km tras pieszych oraz 10-kilometrowy odcinek transbeskidzkiego szlaku konnego. Park najlepiej zwiedzać pieszo. Krempna, Bartne i Folusz są najdogodniejszymi punktami wypadowymi do pieszych wycieczek. Łączy je dość gęsta sieć oznakowanych szlaków, a na trasach wędrówki można napotkać różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne.

Beskid Niski. Cmentarz pozostały po miejscowości Żydowskie. fot. Krzysztof Zajączkowski

Beskid Niski. Cmentarz pozostały po miejscowości Żydowskie.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Co warto zobaczyć w rejonie Magurskiego Parku Narodowego?

  • Głaz narzutowy z epoki polodowcowej, zwany Diablim Kamieniem oraz rezerwat Kornuty.
  • Zabytki architektury sakralnej – murowana cerkiew w Polanach, drewniane świątynie w Krempnej, Kotani, Świątkowej Wielkiej i Małej.
  • Ośrodek edukacyjny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego wraz
    z Muzeum Przyrodniczym.
  • Zgrupowania skałek w obrębie Góry Zamczysko w rejonie Mrukowej oraz Wodospadu Magurskiego nad Foluszem
  • Kościółek kamienny w Hucie Polańskiej
  • Odnowione cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Krempnej, Woli Cieklińskiej, Ożennej czy Grabiu.
  • Mogiła 1250 Żydów zamordowanych przez Niemców w 1942 r. na przełęczy Hałbów.
  • Biegacze również znajdą propozycje biegów dla siebie, m.in. Bieg Beskidnika czy Ultramaraton Magurski.
Kamienny kościół na wzgórzu. W oddali las.

Kościół w Hucie Polańskiej, odbudowany w 50. rocznicę zniszczenia,
“poświęcony mieszkańcom tej ziemi i poległym w czasie wojen”.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Parki narodowe powołano dla wszystkich ludzi, aby chroniły najcenniejszy skarb: zabytki przyrody i unikalne miejsca życia dzikich zwierząt. Dlatego warto pojechać i zobaczyć na własne oczy cuda natury Magurskiego Parku Narodowego lub Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Cmentarz wojenny z okresu I wojny swiatowej. W centralnym miejcu drewniana kaplica nawiązująca stylem do drewnianych cerkwi. Wokół drewniane krzyże.

Cmentarz wojenny nr 4 z I Wojny Św. w Grabiu.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Beskid Niski💚

Reposted from @open_mind_space Gratulujemy ujęcia 👏📸

#podkarpacie #podkarpackie #beskidniski #beskidy #podkarpaciejestpiękne #wiosna #springtime #krajobraz #pocztowkazpolski #pieknapolska #polskanatura #polskajestpiękna #pieknapolska #konie #instapoland #przyroda
...

539 3

Beskid Niski 💚
No i jak tu go nie kochać...?

Reposted from @mirekpruchnicki

#lovepodkarpackie #podkarpacie #podkarpackie #rzepedka #rzepedź #beskidniski #góry #wiosna #poranek #krajobraz #podkarpackie
...

479 7

Rudawka Rymanowska 💚

@karo_bambi_ dziękujemy, że oznaczyłaś nasz profil 💚

#lovepodkarpackie #podkarpacie #rudawkarymanowska #zimanapodkarpaciu #natgeoshot #outdoorphotography #visitpodkarpackie #podkarpacie #podkarpackietravel #podkarpackievoivodeship #rzepedziokolice💚 #pięknezakątkipodkarpacia #beskiddziki #beskidniski
Reposted from @karo_bambi_
...

528 2

Widok na Tatry znad Jaślisk w Beskidzie Niskim 💚

Reposted from @robertneumannfromthesky

#lovepodkarpackie #tatry #panoramatatr #jasliska #beskidniski #podkarpacie #podkarpackie #beskidniski🌲 #beskidniski_i_pogórza #jaśliskaiokolice #jaśliska #panorama #zima #poranek #podkarpackie
...

573 3

Dzień dobry bardzo 💚
Kto na ferie w Beskid Niski? 🙂

Reposted from @robertneumannfromthesky

#lovepodkarpackie # #beskidniski #jasliska #jaśliska #podkarpackie #zimanapodkarpaciu #zima #winter #droga #ftsdron #fromthesky #pldkarpackie #podkarpacietravel #podkarpackievoivodeship #jaśliskaiokolice #jasliskapięknesą #winter #beskidniski🌲
...

542 2

Ostatnie zdjęcie cerkwi św. Michała Archanioła w Turzańsku przypadło Wam do gustu. Dziś ten sam obiekt, ale z nieco innej perspektywy 🙂

Tuż obok cerkwi znajduje się najwyższa w Polsce drewniana wolnostojąca dzwonnica słupowa z 1817r. Świątynia to fantastyczny przykład budownictwa łemkowskiego. W 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Fot. Krzysztof Zajączkowski

#lovepodkarpackie #podkarpacie #podkarpackie #beskidniski #bieszczady #architekturadrewniana #cerkiew #turzańsk #sad #architektura #zima #ferie
...

489 4
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast