Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Magurski Park Narodowy

Powstanie Magurskiego Parku Narodowego

Pierwsza koncepcja objęcia ochrony fragmentu Beskidu Niskiego została opracowana już w 1975 roku. Jednak dopiero 12 lat później, w 1987 roku Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN zaproponował utworzenie Magurskiego Parku Narodowego. Powołanie parku do życia poprzedzone było opracowaniem szczegółowego projektu i negocjacjami z władzami samorządowymi gmin na terenie których tworzono Park. Proces był długotrwały, ale Magurski Park Narodowy zaczął swoją działalność 1 stycznia 1995 roku, ostatecznie obejmując swoim zasięgiem górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej.

Jesienny krajobraz Beskidu Niskiego. Porośnięte drzewami pagórki. Liście mają brązowe, zielone, żółte i rude barwy.

Samotna wędrówka w Magurskim Parku Narodowym.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Położenie Parku i jego zasięg

Magurski Park Narodowy chroni przede wszystkim unikatowy w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Park objął swoimi granicami centralną – reprezentatywną część Beskidu Niskiego.

Pod względem administracyjnym Magurski Park Narodowy położony jest w obrębie 7 gmin i 2 województw. Zdecydowana większość (90%) jego powierzchni leży w województwie podkarpackim, na obszarze 5 gmin: Dębowca, Krempnej, Nowego Żmigrodu, Osieku Jasielskiego oraz Dukli. Jedynie północno – zachodni fragment terenu Parku należy do 2 gmin województwa małopolskiego.

Drewniana cerkiew z trzema wieżami na których umieszczone są krzyże. Wokół cerkwi drewniane ogrodzenie, obok wysokie drzewa.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1762 r. w Świątkowej Małej.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Co w trawie Magurskiego piszczy?

Teren Magurskiego Parku Narodowego chroni bogaty świat roślinny i zwierzęcy, jeden z najbogatszych w rejonie całych Karpat. Najliczniejszą grupę stanowią owady, do których należy zaliczyć przede wszystkim motyle (86 gatunków) i trzmiele (21 gatunków).

Występuje tu blisko pięćdziesiąt różnych gatunków ssaków, między innymi rysie, jelenie, dziki, kuny leśne oraz sto sześćdziesiąt gatunków ptaków, w tym: orliki krzykliwe, puszczyki, sowy, myszołowy zwyczajne, trzmielojady, bociany czarne oraz derkacze.

Orlik krzykliwy w logo Magurskiego Parku Narodowego

W logo Parku znajduje się orlik krzykliwy, który w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.  W Parku Magurskim gniazduje ponad 20 par, co daje jedno z największych zagęszczeń w Polsce. Jednym ze sposobów ochrony tego gatunku jest zapobieganie śmierci drugiego pisklęcia. Często zdarza się, że orliki wypychają z gniazda słabsze młode. Wtedy pracownicy przenoszą pisklę do gniazda innego ptaka np. myszołowa, utrzymywanego w sztucznej hodowli.

Orlik krzykliwy siedzący na łące.

Orlik krzykliwy.
fot. Michał Kut

Turystyka w odludnym terenie

Tereny Magurskiego Parku Narodowego są idealnym miejscem dla turystów pragnących odpocząć od zgiełku i tłumów. Tutaj turystyka ma inny wymiar, gdzie można spokojnie obcować z przyrodą sam na sam. Wrażenie przebywania w dzikim, odludnym terenie potęgują ślady wielu opuszczonych wsi, miejsca, które dawniej tętniły życiem, a po których pozostały jedynie kamienne przydrożne krzyże, a czasami także cerkwiska czy cmentarze.

 

Przez magurski park przebiega 85 km tras pieszych oraz 10-kilometrowy odcinek transbeskidzkiego szlaku konnego. Park najlepiej zwiedzać pieszo. Krempna, Bartne i Folusz są najdogodniejszymi punktami wypadowymi do pieszych wycieczek. Łączy je dość gęsta sieć oznakowanych szlaków, a na trasach wędrówki można napotkać różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne.

Beskid Niski. Cmentarz pozostały po miejscowości Żydowskie. fot. Krzysztof Zajączkowski

Beskid Niski. Cmentarz pozostały po miejscowości Żydowskie.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Co warto zobaczyć w rejonie Magurskiego Parku Narodowego?

  • Głaz narzutowy z epoki polodowcowej, zwany Diablim Kamieniem oraz rezerwat Kornuty.
  • Zabytki architektury sakralnej – murowana cerkiew w Polanach, drewniane świątynie w Krempnej, Kotani, Świątkowej Wielkiej i Małej.
  • Ośrodek edukacyjny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego wraz
    z Muzeum Przyrodniczym.
  • Zgrupowania skałek w obrębie Góry Zamczysko w rejonie Mrukowej oraz Wodospadu Magurskiego nad Foluszem
  • Kościółek kamienny w Hucie Polańskiej
  • Odnowione cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Krempnej, Woli Cieklińskiej, Ożennej czy Grabiu.
  • Mogiła 1250 Żydów zamordowanych przez Niemców w 1942 r. na przełęczy Hałbów.
  • Biegacze również znajdą propozycje biegów dla siebie, m.in. Bieg Beskidnika czy Ultramaraton Magurski.
Kamienny kościół na wzgórzu. W oddali las.

Kościół w Hucie Polańskiej, odbudowany w 50. rocznicę zniszczenia,
“poświęcony mieszkańcom tej ziemi i poległym w czasie wojen”.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Parki narodowe powołano dla wszystkich ludzi, aby chroniły najcenniejszy skarb: zabytki przyrody i unikalne miejsca życia dzikich zwierząt. Dlatego warto pojechać i zobaczyć na własne oczy cuda natury Magurskiego Parku Narodowego lub Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Cmentarz wojenny z okresu I wojny swiatowej. W centralnym miejcu drewniana kaplica nawiązująca stylem do drewnianych cerkwi. Wokół drewniane krzyże.

Cmentarz wojenny nr 4 z I Wojny Św. w Grabiu.
fot. Krzysztof Zajączkowski

Wiele takich miejsc w Beskidzie Niskim 💚

"Jak nie kochać tej zaczarowanej krainy? Czym dalej, tym piękniej. Czym węższa ścieżka, tym większe wzruszenie. Napis na głazie głosi: Tu była wieś Ropki..."

Reposted from @nieoczywiste_kadry

#podkarpacie #podkarpackie #lovepodkarpackie
#beskidniski #spokoj #jesień #chill
...

325 1

Nic tak nie koi po tygodniu pracy jak krajobraz Beskidu Niskiego.

Fot. Michał Bosek

#beskidniski #lovepodkarpackie #podkarpackie #podkarpacie #landscape #krajobraz #krajobrazypolskie
...

374 0

Wędrując w Beskidzie Niskim możecie spotkać takiego jegomościa 🙂💚
Roooobi wraaaażenie...

Więcej fantastycznych zwierzaków z naszego regionu zobaczycie na profilu @95_silver_wolf Polecamy 🙌

#lovepodkarpackie #podkarpacie #beskidniski #zwierzęta #foresttherapy #morningpic #polskanatura #polskajestpiękna #jeleń #przyrodawobiektywie #wildlife_aroundworld #wildlifepainting #wildlife_captures #greenpic #perfectnature #beskidniski #podkarpackie
...

460 2

Rzepedka 💚

Widok na pogranicze Bieszczad, Beskidu Niskiego, Pogórza Bukowskiego i Gór Sanocko-Turczańskich 🙂

To idealne miejsce na długie rodzinne spacery (708 m n.p.m.)👪

Autorem zdjęcia jest @adaskoo.13 📸🙌

#lovepodkarpackie #podkarpacie #rzepedziokolice💚 #rzepedź #beskidniski #beskidy #łemkowszczyzna #lemkowyna #bieszczady #bieszczadymountains #carpatianmountains #polskiegóry #lasypanstwowe #visitpodkarpackie #polskatravel #polskazachwyca #pocztowkazpolski #visitpoland #travel #nature #naturephotography #wild #mountains #forest #flowers
...

3602 24

Nasz korespondent z Rzepedzi donosi, że cerkiew św. Mikołaja już w letnim anturażu 😌💚💚💚
Jak Wam się podoba?

Dziękujemy @adaskoo.13
🙌

#rzepedziokolice💚 #lovepodkarpackie #podkarpacie #rzepedź #beskidy #beskidniski #bieszczady #bieszczadymountains #carpatianmountains #łemkowszczyzna #lemkowyna #podkarpackietravel #visitpodkarpackie #polskatravel #polskazachwyca #igerspoland #pocztowkazpolski #livingpolska #cerkiew #nature #naturephotography
...

3411 21