Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Galeria Beksińskiego w Sanoku

Sanocka Galeria Zdzisława Beksińskiego prezentuje bogatą twórczość jednego z najciekawszych i najbardziej intrygujących współczesnych polskich artystów.

Ród Beksińskich

Rodzina Beksińskich od pokoleń związana była z Sanokiem. Wspólną historię zapoczątkował pradziadek artysty-Mateusz, który jako pierwszy przybył do miasta. W XIX wieku założył Zakłady Kotlarskie, które stały się podwaliną późniejszej fabryki wagonów i autobusów Autosan. Dziadek Zdzisława – Władysław był znanym w mieście architektem i autorem wielu projektów budowlanych. Barwnym życiorysem mógł się pochwalić również ojciec artysty – Stanisław, żołnierz Armii Hallera oraz członek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Zdzisław Beksiński urodził się 24 lutego 1929 r. w Sanoku, w którym też uczęszczał do miejscowego gimnazjum i liceum. W 1952 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Krakowie, by następnie kontynuować ją w Rzeszowie i Sanoku, do którego zawsze z nostalgią wracał.

Twórczość

Jako młody artysta Beksiński zaczął uprawiać fotografikę. Okazał się bardzo nowatorskim twórcą, szybko zdobywając międzynarodowe uznanie. W 1955 wstąpił do sanockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pracując jeszcze w Rzeszowie zaczął dużo rysować. Rysunki Beksińskiego są bardzo szczegółowe, na ich tworzenie poświęcał wiele czasu. Po powrocie do Sanoka zaczął tworzyć rzeźby i reliefy. W międzyczasie rozwijał zainteresowanie malarstwem. Pierwsze prace autora zostały zakupione przez Muzeum Historyczne w Sanoku w 1964 roku. Cztery lata później urządzono artyście wystawę indywidualną.

Działalność artystyczna Beksińskiego nabrała tempa w latach ’70, kiedy jego prace zyskały renomę i uznanie w Europie. Między innymi dzięki Piotrowi Dmochowskiemu, miłośnikowi jego twórczości, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczość artysty.

Ze względu na konieczność rozbiórki historycznego domu Beksińscy zdecydowali się w 1977 roku na opuszczenie Sanoka i przenosiny do Warszawy. Tam do swojej tragicznej śmierci kontynuował działalność artystyczną.

Testament artysty

W 2005 roku krajem wstrząsnęła informacja o brutalnym morderstwie Zdzisława Beksińskiego. Zgodnie z wolą artysty jedynym spadkobiercą stało się Muzeum Historyczne w Sanoku. Zbiory sanockiego muzeum należą do największych na świecie. Licząca ponad 600 prac ekspozycja prezentuje najciekawsze i najbardziej intrygujące dzieła autora.

By zbiorom zagwarantować należytą opiekę i ekspozycję, w maju 2012 r.  odbudowano południowe skrzydło zamku, w którym otwarto nową Galerię Zdzisława Beksińskiego. By lepiej zobrazować twórczą duszę artysty odtworzono również warszawską pracownię.

Pracownia Mistrza Beksińskiego – panorama 360

Galeria Beksińskiego

Ekspozycja artysty prezentowana jest chronologicznie, otwiera ją wystawa prac z lat 50 i 60. Są to głównie czarno-białe fotografie, obrazy malowane na szkle, reliefy i rzeźby. Idąc dalej przeniesiemy się do warszawskiej pracowni, w której artysta żył i tworzył po przeprowadzce z Sanoka. Wystawę wzbogacają grafiki komputerowe oraz gabloty ze szkicami, rysunkami i grafikami z różnych okresów twórczości. Najważniejsze w całej ekspozycji są dwie sale, prezentujące najistotniejszą w całym dorobku twórczość malarską, w tym obrazy z okresu „fantastycznego” oraz z ostatnich dwudziestu lat działalności.

Kolekcja cieszy się niesłabnącą popularnością, szczególnie wśród młodych ludzi oraz zagranicznych turystów odwiedzających województwo podkarpackie. To w dużej mierze dzięki Galerii Zdzisława Beksińskiego sanockie muzeum systematycznie powiększa grono zwiedzających.

Osobom chcącym przybliżyć sobie życie rodziny Beksińskich polecamy powstały w 2016 roku film „Ostatnia Rodzina”.

Informacje na temat zwiedzania oraz wystawy znajdą Państwo na stronie Muzeum Historycznego w Sanoku.