Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Jedziesz na Pokazy Lotnicze samochodem? Te ulice będą zamknięte

W związku z organizacją w dniu 24 czerwca br. VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych informujemy wszystkich przybywających na wydarzeniu o zamknięciu w godz. 6.00 – 23.00 następujących dróg dojazdowych na teren wydarzenia. Dla bezpieczeństwa ruchu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu dla osób dojeżdżających samochodami osobowymi do wyznaczonych parkingów na terenie Mielca.

Mapa satelitarna z zaznaczoną organizacją ruchu oraz parkingami podczas IV Podkarpackich Pokazów Lotniczych. Szczegóły opisane w artykule.

Mapa satelitarna z zaznaczoną organizacją ruchu oraz parkingami podczas IV Podkarpackich Pokazów Lotniczych.

Informacja dot. zamknięcia dróg dojazdowych na teren Pokazów Lotniczych

 

Drogi powiatowe i droga wojewódzka nr 984, które prowadzą ruch samochodowy w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK – wylot z ronda w kierunku wiaduktu nad linią kolejową nr 25 zostanie zamknięty. Na tablicach zostanie przysłonięty kierunek prowadzący do SSE EURO-PARK, gdzie są zlokalizowane pokazy lotnicze. Wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec zostanie ustawiony komplet znaków z informacją dot. zakazu zatrzymywania się wraz z tabliczką „holowanie” w kierunku Mielca (od skrzyżowania z drogą gminną w m. Chorzelów) i w kierunku Chorzelowa ( od skrzyżowania z ul. Orlą i Brzozową w m. Mielec).

 

 

Na skrzyżowaniu (typu rondo) ulic Lotniskowej, Szybowcowej i Kosmonautów oraz drogi powiatowej z wiaduktu kolejowego zostaną rozlokowane służby ochronne (wylot w kierunku ulic Lotniskowej i Kosmonautów), w celu informowania podróżnych o zamknięciu drogi dla ruchu samochodowego w terenie ul. COP-u po której będą poruszać się wyłącznie piesi. Drogą bez przejazdu będzie również ul. Kosmonautów (zamknięty przejazd kolejowo-drogowy) od ul. Sienkiewicza. Za wylotem z ronda znaki drogowe będą informować o zamknięciu drogi.

 

 

Piesi uczestnicy imprezy plenerowej poruszający się od strony południowo – zachodniej miasta Mielca zostaną przekierowani wzdłuż ul. COP-u poprzez wyznaczony odcinek jezdni oddzielony od ruchu kołowego w celu bezpiecznego przejścia na teren pokazów lotniczych. Ruch samochodowy z drogi gminnej od m. Chorzelów, zostanie zamknięty od strony zachodniej na ul. Lotniskową.

Interaktywna mapa organizacji ruchu podczas IV Podkarpackich Pokazów Lotniczych

Gdzie zaparkować samochód? Mapa parkingów

 

 

Samochody służby organizatorów oraz pracownicy SSE EURO-PARK zostaną skierowani drogą jednokierunkową do wyjazdu poprzez wyznaczony odcinek ul. COP-u, a następnie ul. Strefową do ul. Wojska Polskiego (strona południowa terenu przemysłowego).

 

Przy samym terenie wyznaczonym pod pokazy zostanie przygotowany i oznaczony parking dla osób niepełnosprawnych, rowerów oraz VIP. Osoby niepełnosprawne korzystające z miejsc parkingowych winny posiadać legitymację uprawniającą do uprzywilejowanych parkingów.

 

 

Na skrzyżowaniu dróg gminnych, tj. ulic Orlej i Szybowcowej zostanie ustawiona zapora drogowa wraz z informacją o zamknięciu ul. Kosmonautów. Również na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Cyrankowską zostanie ustawiona zapora drogowa z informacją o zamknięciu dróg dojazdowych oraz utrudnieniach w ruchu na ul. Kosmonautów i COP-u.

 

 

Przez drogę gminną ul. Strefowej pracownicy SSE EURO-PARK zostaną skierowani drogą jednokierunkową do wyjazdu poprzez wyznaczony odcinek ul. COP-u do ul. Wojska Polskiego (strona południowa terenu przemysłowego). Na wszystkich skrzyżowaniach ul. Strefowej z drogami wewnętrznymi zostaną ustawione znaki nakazu jazdy w lewo oraz zakazem wjazdu w kierunku pokazów. Od strony ul. Wojska Polskiego zostanie postawiony komplet oznakowania wraz z zaporą drogowa na wysokości wjazdu do hotelu Iskierka (wyjazd z hotelu w kierunku ul. Strefowej).

 

 

Bezpłatna komunikacja miejska z uczestnikami pokazu zostanie skierowana od strony wschodniej ul. Wojska Polskiego do terenu imprezy plenerowej z wyznaczonych parkingów zlokalizowanych na terenie Mielca. Na końcu drogi wewnętrznej dla komunikacji publicznej zostanie przygotowany przystanek dla wysiadających i wsiadających. Na skrzyżowaniu skanalizowanym ul. Wojska Polskiego zostanie ustawiona zapora drogowa w celu przejazdu uczestników wydarzenia komunikacją zbiorową MKS.

 

Rozkład specjalnych BEZPŁATNYCH linii autobusowych w dniu Podkarpackich Pokazów Lotniczych

 

Dojazd od strony północnej lotniska w Mielcu z dróg gminnych tj. Szkotnia – Chorzelów dla uczestników imprezy będzie niedozwolony – drogi zostaną zamknięte poprzez ustawienie zapór drogowych. Na drogach tych zostaną rozmieszczone tablice informujące o zakazie zatrzymywania się wraz z tabliczką „holowanie”.

 

 

Za parkingiem ARP przy firmie Kirchhoff Mielec zostanie ustawiona zapora drogowa ze znakiem informującym o zakazie ruchu w obu kierunkach, w celu ograniczenia dojazdu samochodów osobowych od strony ul. Wojska Polskiego i przekierowania podróżnych na parkingi usytuowane na terenie miasta Mielec.

 

 

Piesi, osoby z niepełnosprawnościami oraz poruszający się rowerami udający się na teren pokazów lotniczych chcący zwiedzać teren Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu będą mogli przejść przez teren Zakładów w określonych godzinach (od 13:00 do 16:30) i określonej trasie. Wejście będzie możliwe od strony bramy głównej. Droga powrotna z pokazów będzie prowadziła w kierunku bramy głównej, drogą jednokierunkową, jednakże nie będzie możliwa do przejścia przez Zakład.

 

 

Dojazd dla pracowników firm zlokalizowanych na Specjalnej Strefie Ekonomicznej, terenów przyległych oraz mieszkańców miejscowości Mielec będzie zapewniony i nie będzie kolidował z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

 

 

Interaktywna mapa zamkniętych ulic i parkingów w Google Maps

Baner kierujący do serwisu Podkarpackich Pokazów Lotniczych

Pasek z logotypami organizatorów VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych: Podkarpackie, Miasto Mielec, PZL Mielec, Lotnisko Mielec, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Specjalna Strefa Ekonomiczna Mielec, Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.