Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Rok 2022 poświęcony Łukasiewiczowi

Przed I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie został podpisany list intencyjny dotyczący ustanowienia roku 2022 – „Rokiem Ignacego Łukasiewicza”. To wspólna inicjatywa samorządu województwa oraz Politechniki Rzeszowskiej. W przyszłym roku przypada bowiem dwusetna rocznica urodzin Łukasiewicza i mija 140 lat od jego śmierci.

List podpisali: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, prof. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa. Sygnatariusze zobowiązali się do zintensyfikowania działań zmierzających do ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 „Rokiem Ignacego Łukasiewicza” oraz odznaczenia go pośmiertnie Orderem Orła Białego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnie zadeklarowali również wolę organizacji w roku 2022 uroczystości i wydarzeń upamiętniających i upowszechniających postać oraz dokonania Ignacego Łukasiewicza.

 

Wybór miejsca na podpisanie listu intencyjnego nie był przypadkowy – obecne liceum ogólnokształcące przy ul. 3 Maja w Rzeszowie to szkoła, do której uczęszczał w latach 1832-1836 I. Łukasiewicz. Wówczas było to gimnazjum.

Tym traktem, po ulicy 3 Maja Łukasiewicz chadzał i przyglądał się galicyjskiemu życiu. Człowiek ponadprzeciętnej miary. Jego życiorysem, dokonaniami można by obdzielić kilka osób – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek mówił też o inicjatywie jaką samorząd województwa wspólnie z Politechniką Rzeszowską podjęli, aby przyszły rok był w całym kraju właśnie rokiem Łukasiewicza, a także o staraniach o pośmiertne odznaczenie: Jesteśmy to winni Łukasiewiczowi, żeby przypominać o jego działalności i osiągnięciach, dlatego wystąpiliśmy z rektorem politechniki do prezydenta RP o pośmiertne odznaczenie Łukasiewicza Orderem Orła Białego – powiedział marszałek Ortyl.

 

– Rzeszów z największą przyjemnością zaangażuje się we wszystkie przedsięwzięcia, które mają nagłośnić i upamiętnić rolę Ignacego Łukasiewicza dla rozwoju tego regionu – zapewniał prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

 

Rektor Politechniki Rzeszowskiej podkreślał z kolei, kim dla uczelni jest taki patron jak Łukasiewicz. – Imię to jest dla nas symbolem, czym powinniśmy być – my pracownicy i studenci, absolwenci tej uczelni. Łukasiewicz był osobą, która w otaczającej przyrodzie potrafiła dostrzec potencjał i chcemy, żebyśmy my – inżynierowie, absolwenci politechniki – taki potencjał w otaczającym świecie dostrzegali i próbowali budować nową gospodarkę, która będzie ułatwiać funkcjonowanie społeczeństwu – mówił rektor Politechniki Rzeszowskiej, Piotr Koszelnik.

 

O życiu i działalności Łukasiewicza podczas uroczystości opowiedziała dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce: Łukasiewicz oprócz pracy farmaceuty, tutaj, w Rzeszowie bardzo mocno zaangażował się w działalność patriotyczną. Pracował jako emisariusz Towarzystwa Demokratycznego – mówiła dyrektor Barbara Olejarz.

 

Głos podczas uroczystości zabrały również inne osoby. Wśród gości byli m.in. samorządowcy z Podkarpacia i z woj. małopolskiego: Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego, Rafał Kukla – burmistrz Gorlic. Samorząd województwa podkarpackiego reprezentowali także wicemarszałek Piotr Pilch oraz wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. Obecna była także wicewojewoda Jolanta Sawicka, Maciej Zdziarski – prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.

 

Podczas wydarzenia zostały także odsłonięte tablice prezentujące logo Roku Łukasiewicza. Za opracowanie elementów wizualnych towarzyszących obchodom jubileuszowym „Łukasiewicz – polski geniusz” odpowiada olsztyńskie Studio Gravite Design.

Rok Łukasiewicza - logo

Przez całe życie Łukasiewicz związany był z Podkarpaciem. Urodził się w Zadusznikach koło Mielca. Po śmierci ojca młody Ignacy musiał porzucić naukę w gimnazjum i rozpocząć pracę w aptece. Kolejny etap jego zawodowej ścieżki to studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wiedniu. Kolejne lata zawodowej pracy to same sukcesy na skalę światową – utworzenie pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, uruchomienie rafinerii, wynalezienie lampy naftowej. Zmarł w 1882 roku w Chorkówce, a pochowany został w Zręcinie koło Krosna.

 

Łukasiewicz znany jest jako ojciec przemysłu naftowego, który wyprzedził Amerykanów i Rumunów, ale był też – o czym nie wszyscy wiedzą – działaczem niepodległościowym, społecznikiem i filantropem. Propagował budowę szkół, szpitali, dróg i mostów, sam finansując wiele z tych rzeczy. W roku 1873, papież Pius IX za działalność charytatywną nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza. Pod koniec życia został wybrany do Sejmu Galicyjskiego. Był honorowym obywatelem Jasła i Krosna.

 

Ignacy Łukasiewicz został wybrany przez ekspertów na bohatera marki Województwa Podkarpackiego. W kwietniu tego roku do Marszałek Sejmu RP zostało skierowane pismo o ustanowienie roku 2022 Rokiem I. Łukasiewicza oraz odznaczenie go pośmiertnie Orderem Orła Białego. Powołany został także Komitet Honorowy i Organizacyjny obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. Zaś w listopadzie województwo podkarpackie będzie promować postać Łukasiewicza na EXPO w Dubaju. Samorząd województwa rozpoczął także starania o wpisanie spuścizny Łukasiewicza na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

 

 

Jak planujemy upamiętnić Łukasiewicza w 2022 roku?

 

Samorząd województwa w planach na 2022 rok ma wiele wydarzeń, poprzez które chce upamiętnić postać Ignacego Łukasiewicza na różnych płaszczyznach. Wśród kilkudziesięciu inicjatyw jest m.in. film, gra komputerowa, komiks, wędrująca wystawa lamp, są też planowane konkursy dla młodzieży, zlot szkół imienia Łukasiewicza, festiwal lamp i oświetlenia, cykl murali, pochód z lampami czy otwarcie świetlicy terapeutycznej oraz wiele innych inicjatyw.

Baner kierujący do serwisu poświęconego obchodom Roku Łukasiewicza na Podkarpaciu