Podkarpackie - Przestrzeń otwarta

Konkurs fotograficzny „Podkarpacka Ikonosfera”

Zapraszamy artystów fotografów oraz amatorów fotografii do wzięcia udziału w 1. edycji konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”. Tematem przewodnim konkursu w 2022 roku jest szeroko rozumiana kultura techniczna województwa podkarpackiego. Prace można nadsyłać do 7 października 2022 r. Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

Celem konkursu jest popularyzacja wartościowej fotografii, dla której inspiracją jest krajobraz kulturowy Podkarpacia, nagradzanie najlepszych twórców wykorzystujących w swojej pracy medium fotografii, promocja województwa podkarpackiego poprzez działania artystyczne oraz edukacja kulturowa w obszarze fotografii.

 

Tematem przewodnim konkursu w 2022 roku jest szeroko rozumiana kultura techniczna województwa podkarpackiego, eksponująca unikalne cechy tożsamości regionu. Wybór motywu przewodniego wiąże się z przypadającą w 2022 roku dwusetną rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy, przedsiębiorcy, filantropa, działacza niepodległościowego, polityka życiem i pasją związanego z historią Polski i ziem obecnego województwa podkarpackiego.

 

Źródłem inspiracji fotograficznych powinny być przejawy dziedzictwa techniki, m.in. dziedzictwo przemysłowe (np. budynki i maszyny, zakłady produkcyjne i fabryki, kopalnie, magazyny, transport i jego infrastruktura, a także miejsca o funkcji socjalnej związanej z przemysłem – zabudowania mieszkalne), dziedzictwo inżynierii (np. konstrukcje budynków, budowli mostowych, drogowych, kolejowych, wodnych, inżynieria energetyczna, inżynieria awiacji), dziedzictwo techniczne (np. techniczne i społeczne środowisko pracy – organizacja pracy, narzędzia, kolekcjonerstwo artefaktów technicznych i muzealnictwo techniczne), jak również potencjał regionu związany z współczesną techniką.

 

Harmonogram konkursu:

  • 26 maja 2022 r. – otwarcie naboru,
  • 7 października 2022 r. (godz. 23.59) – koniec naboru,
  • do 17 listopada 2022 r. ogłoszenie wyników konkursu.

Jury konkursu:

 

  • Marek Grygiel – kurator polskich i zagranicznych wystaw, kolekcji i programów dedykowanych fotografii, juror polskich i zagranicznych konkursów fotograficznych, autor artykułów nt. fotografii, wydawca i redaktor magazynu o fotografii „Fototapeta”.
  • Paweł Żak – artysta fotograf, uczestnik indywidualnych oraz grupowych wystaw fotografii, jego zdjęcia znajdują się w zbiorach m.in. Bibliothèque nationale de France, Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej) oraz Studium Fotografii ZPAF.
  • Arkadiusz Gola – artysta fotograf, fotoreporter, uczestnik indywidualnych oraz grupowych wystaw fotografii, jego zdjęcia znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, wykładowca Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.
  • Jerzy Skiba – prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, organizator wystaw fotograficznych w „Galerii Nierzeczywistej” Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, współtwórca lokalnych i międzynarodowych projektów fotograficznych.
  • Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Nagrody

Łączna pula nagród przewidziana w konkursie wynosi 15 000 zł brutto:

  • nagroda główna: 6000 zł brutto,
  • wyróżnienia po 3000 zł brutto.

Podsumowaniem pierwszej edycji konkursu będzie wystawa pokonkursowa, która odbędzie się pod koniec 2022 r.

Sposób aplikowania

 

Uczestnik konkursu przesyła skan formularza rejestracyjnego będącego załącznikiem do Regulaminu oraz fotografie w formie cyfrowej z zachowaniem warunków technicznych określonych w Regulaminie w formie linku, np. do usługi WeTransfer na adres e-mail: kultura@podkarpackie.pl

 

Regulamin wraz z załącznikiem, który umożliwia zgłoszenie pracy konkursowej znajduje się pod adresem: https://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/nagrody/nagroda-w-konkursie-fotograficznym-podkarpacka-ikonosfera

 

Obsługę organizacyjną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP. Kontakt: tel. (17) 743 30 18; e-mail: kultura@podkarpackie.pl

Baner kierujący do serwisu poświęconego obchodom Roku Łukasiewicza na Podkarpaciu