biznes

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie to region innowacyjny. Obecny kierunek rozwoju gospodarczego wyznacza Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.

Wnikliwa analiza potencjału terenów oraz zasobów gospodarczych i naukowych regionu zaowocowała istotnymi wnioskami i planami, które konsekwentnie wdrażane są w poszczególnych obszarach.

Głównym celem strategicznym stało się wzmocnienie Podkarpacia, jako obszaru zrównoważonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującego wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców.

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Współpraca  z  branżą  gospodarczą  oparta  jest  zarówno  na  wsparciu   już  istniejących, jak i nowo powstających przedsiębiorstw. Mowa tu w szczególności o działaniach wzmacniających infrastrukturę oraz zaplecze technologiczne, będące podstawą do podniesienia innowacyjności firm. Istotną rolę odgrywa tu również współpraca między środowiskiem naukowym, a biznesem. Podstawą do rozwoju stały się liczne programy badawcze, będące wynikiem efektywnej współpracy przedstawicieli obu branż.

Nie bez znaczenia stało się również dostosowanie oferty edukacyjnej szkół wyższych do panującego na rynku zapotrzebowania. Nowe kierunki studiów oraz programy edukacyjne odpowiadają na potrzeby przyszłych pracodawców, doskonale wpisując się w tematykę innowacji i rozwoju technologicznego Podkarpacia.

Warto wspomnieć również o wsparciu turystyki na Podkarpaciu. Kluczowe działania oparte są na wykorzystaniu potencjału Bieszczad, niewątpliwie będących wizytówką regionu. To tu z całej Polski przyjeżdżają turyści, by odetchnąć i zaznać dzikości tych jedynych w swoim rodzaju gór.

Obecny kierunek rozwoju obejmuje również rewitalizację terenów uzdrowiskowych i wykorzystanie wód geotermalnych będących głównym walorem w turystyce prozdrowotnej.

Kapitał ludzki i społeczny

Mówiąc o strategii rozwoju i potencjale gospodarczym regionu, nie możemy zapomnieć o inwestycji w kapitał ludzki. To dzięki wsparciu szkolnictwa już u najmłodszych mieszkańców rozwijana jest chęć odkrywania, ciekawość świata i zapał, by tworzyć i myśleć nieszablonowo. W kolejnych latach umiejętności te są wzmacniane i podparte wiedzą, którą zdobyć mogą podczas studiów opartych na praktyce i innowacyjności. Dzięki temu na rynek pracy trafiają wykwalifikowani i otwarci na nowe wyzwania pracownicy, znający specyfikę branży i posiadający wysokie kompetencje zawodowe.

Niewątpliwie kluczową rolę w rozwijaniu się województwa odgrywają liczne inicjatywy społeczne. Mieszkańcy zaangażowani są w projekty dotyczące rozwoju terenu, wdrażają w życie innowacyjne pomysły oraz stają się kluczowymi doradcami w kwestiach dotyczących komfortu życia na Podkarpaciu.

Środowisko i energetyka

Działania na rzecz rozwoju gospodarki są nierozerwalnie związane z komfortem życia mieszkańców oraz aspektami ekologicznymi. Kluczową jest tutaj współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, a środowiskiem biznesowym i naukowym.

Nieustannie wdrażane są projekty o różnorodnej problematyce – począwszy od działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez próbę zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a kończąc na koncepcji niwelowania negatywnych skutków hałasu, czy wpływu szkodliwych substancji na atmosferę.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020

to podstawowy dokument wyznaczający kierunek działań na najbliższe lata. Dzięki wnikliwej analizie i współpracy  przedstawicieli wielu środowisk obejmuje nie tylko przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarczego, ale i zwiększenia komfortu życia mieszkańców i przyjezdnych.

Więcej o celach i planach na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast