Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie wizerunku Podkarpacia w kraju i na świecie jako regionu nie tylko atrakcyjnego turystycznie, ale również dynamicznie rozwijającego się pod względem innowacyjnym oraz przedsiębiorczym, wdrażającego nowe technologie oraz budującego własny potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje takie jak: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia, informatyka i telekomunikacja. Hasło kampanii nawiązuje do inteligentnych specjalizacji regionu, podkreśla jego innowacyjność oraz otwartość na nowe inwestycje.

Poprzez kampanię chcemy zachęcić przedsiębiorców krajowych i zagranicznych do inwestowania oraz nawiązywania współpracy z lokalnymi firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt ma również na celu przekonanie młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a następnie budowania swojej przyszłości zawodowej w regionie, w tym rozwijania własnych firm i start-upów. Ponadto chcemy także pokazać, że dzięki swoim walorom przyrodniczym, ale również dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym, województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

W ramach projektu realizowana zostanie cała paleta działań promocyjnych: począwszy od radia i prasy, reklamę outdoorową, internetową, spoty reklamowe, a także działania w szeroko pojętych mediach społecznościowych, również z udziałem influencerów. W Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu pojawią się również billboardy, których hasła nawiążą do specyfiki danego miasta.  

Kampania Podkarpackie. Wyższy Poziom Innowacji realizowana jest w ramach projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Wszystkie działania potrwają do 30 listopada br.

- dyrektor zarządzający FleishmanHillard Polska, firmy która odpowiada za całość kampanii oraz Maciej Jaskot – dyr. Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej z urzędu marszałkowskiego. Najważniejszym wydarzeniem konferencji była prezentacja nowego spotu reklamowego, który zamieszczamy poniżej:

Promocja województwa podkarpackiego jest realizowana w sposób ciągły, ale myślę, że zawsze trzeba poszukiwać nowych obszarów, nowych haseł, aktywności, aby tę promocję wzmacniać. Ten efekt uzyskujemy właśnie przez nową kampanię promocyjną, wchodzącą w nowe obszary aktywności i mówiącą przede wszystkim o gospodarce – podkreślał podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Chcemy, żeby kampania, którą realizujemy nawiązywała wprost do DNA Podkarpacia, żeby mówiła o innowacjach, ale w sposób przewrotny, „puszczając oko”, ale jednocześnie jak najbardziej serio – mówił Wojciech Waglowski dyr. Zarządzający FleishmanHillard, która odpowiada za kampanię – W ramach kampanii powstał spot, który będzie prezentowany m.in. w kinach w całej Polsce i zakładamy, że obejrzy go co najmniej 250 tys. osób. Zakładamy też kampanię bilbordową, która będzie realizowana w siedmiu największych miastach w Polsce oraz przy punktach autostradowych. Będą też spoty radiowe w 16 stacjach oraz kampania w internecie.

Otwieramy nowy rozdział w historii województwa podkarpackiego. Podejmujemy kampanię promocyjną z hasłem „Wyższy poziom innowacji”. Wzięło się to stąd, że nasz region jest mocno innowacyjny, a wszystko to wynika z naszych inteligentnych specjalizacji – mówił z kolei Maciej Jaskot dyr. departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej UMWP, który podczas konferencji przedstawił atuty regionu bazujące na inteligentnych specjalizacjach.

Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie wizerunku Podkarpacia w kraju, a także poza jego granicami, jako regionu atrakcyjnego nie tylko turystycznie, ale również gospodarczo. Założeniem kampanii jest pokazanie, że Podkarpacie rozwija się dynamicznie pod względem innowacyjnym, wdraża nowe technologie oraz buduje własny potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje takie jak: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja.

Kampania ma zachęcić przedsiębiorców krajowych i zagranicznych do inwestowania oraz nawiązywania współpracy z podkarpackimi firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt ma także na celu przekonanie młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a następnie budowania tu swojej przyszłości zawodowej.

Misją kampanii jest również pokazanie, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dzięki swoim walorom przyrodniczym, ale również dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej. Mowa tutaj m.in. o międzynarodowym porcie lotniczym z drugim pod względem długości pasem startowym w kraju, autostradzie A4 z zachodu Europy na wschód, czy drodze S19.

W ramach projektu zrealizowana zostanie cała paleta działań promocyjnych: począwszy od radia i prasy, przez reklamę outdoorową, internetową, spoty reklamowe, skończywszy na działaniach w szeroko pojętych mediach społecznościowych, również z udziałem influencerów. Wszystkie działania potrwają do 30 listopada br.

Nowa kampania – Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji - jest realizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa podkarpackiego finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020.

Po zakończeniu konferencji prasowej rozpoczęła się debata z udziałem ekspertów i przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw oraz instytucji działających na Podkarpaciu, inaugurującą nową kampanię promocyjną. Uczestniczył w niej m.in. Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Uczestniczyli również wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Stanisław Kruczek i Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.